Suomen Partiolaiset

Etsimme kouluttajia digitaalisten palveluiden ja sovellusten kehittämiseen

Suomen Partiolaiset toteuttaa keväällä kolme koulutusta nuorten digitaitojen kehittämiseksi. Etsimme jokaiseen koulutukseen asiantuntijaa, joka antaisi noin kolmen tunnin puheenvuorossaan ja koulutuksessaan yleiskatsauksen digitaalisten palveluiden ja sovellusten kehittämiseen ja syventyisi johonkin sen osa-alueista oman osaamisensa ja työnsä näkökulmasta.  

Koulutukset ovat osa Digitaidot partiossa -projektia, joka toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella tammi-huhtikuussa 2018. Kohderyhmä ovat 15 22-vuotiaat.

Koulutukset järjestetään Helsingissä 3.3.2018, Turussa 24.3.2018 ja Jyväskylässä 7.4.2018. Niissä yhdistyvät asiantuntijapuheenvuorot, käytännöllinen työpajatyöskentely ja Suomen Partiolaisten sähköisen aktiviteettikortti -sovelluksen kehittäminen. Koulutusten tavoitteena on se, että osallistujat hahmottavat uuden digitaalisen palvelun tai sovelluksen kehittämisen prosessin (ja elinkaaren) aina ideasta käyttöönottoon saakka. Kussakin koulutuksessa syvennytään johonkin tiettyyn prosessin osa-alueeseen tarkemmin ja tehdään ryhmätöitä partioesimerkein. Digitaidot partiossa -projektin ja koulutusten tavoitteena on myös se, että sähköisen aktiviteettikortin tekijät saavat palautetta projektinsa eri vaiheissa. 

Koulutuksista, työpajatyöskentelystä ja projektista vastaa Suomen Partiolaisten harjoittelija Anni Schalin. Hänen harjoittelutavoitteensa on myös tunnistaa, mitä digitaalisuus ja digitaidot voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon partiokasvatuksessa ja partio-ohjelmassa.

Jos olet etsimämme asiantuntija, lähetä viesti anna.schalin@partio.fi, niin keskustellaan lisää ja suunnitellaan koulutuspäivä yhdessä.

 

Partiolaisten adventtikalenterilla ennätysmyynti

Partiolaisten adventtikalenteri rikkoi vuoden 2017 myynnillään kaikkien aikojen ennätystuloksen, kun 300 000 myydyn kalenterin raja ylittyi. Yhteensä kalentereita myytiin 307 000 kpl.  Kasvua vuoteen 2016 syntyi valtakunnallisesti 4,3 %. Vuosi 2017 oli perinteikkään adventtikalenterin 70. juhlavuosi ja kalenterin kuvitti Elina Warsta.

Eniten kasvua kalenterimyynnissä tapahtui Järvi-Suomen Partiopiirissä sekä Pohjanmaalla. Molemmissa piireissä yllettiin noin 8,5 % myynnin kasvuun edellisestä vuodesta. Esimerkillistä työtä tehtiin ympäri Suomea lukuisissa lippukunnissa tuhansien innokkaiden kalenterimyyjien toimesta.

Valtaosa kalentereista myydään partiolaisten toimesta erilaisissa tapahtumissa, kauppakeskuksissa sekä ovelta ovelle -myyntinä. Verkkokaupan kautta kalentereita lähetettiin sekä Suomeen että ympäri maailmaa noin 2 200  kappaletta. Kalentereita toimitettiinkin loka-joulukuun aikana peräti 30 eri maahan.

Suuri kiitos kaikille kalenterimyyjille sekä partiotoimintaa tukeneille kalenterin ostajille! Teidän avullanne mahdollistetaan kymmenientuhansien lasten ja nuorten harrastus ympäri Suomea.

Kalenterimyynnistä saatu tuotto menee kokonaisuudessaan partiotoimintaan ja suurimman osan tuotosta saavat paikalliset lippukunnat. Lippukunnat käyttävät kalenterituotot muun muassa partiovarusteiden hankkimiseen, leirimaksujen alentamiseen sekä lippukunnan kokoontumispaikkojen kunnostamiseen. Kalenterimyynti opettaa partiolaisille paitsi kaupankäyntiä ja käsitystä taloudesta, myös ihmisten kohtaamista sekä yhteisen hyvän eteen toimimista.

Kalenterikauppa alkaa tänäkin vuonna 15.10.2018.

Lisää tietoa partiolaisten adventtikalenterista löydät:

Suomen Partiolaiset käynnistää valtakunnallisen osaamiskeskustoiminnan

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Suomen Partiolaisille valtionapukelpoisuuden valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen toimintaan vuoden 2018 alusta. Partion osaamiskeskustoiminnan päätehtävänä on kehittää työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa. Käytännössä osaamiskeskus jatkaa ja laajentaa partiolaisten jo vuonna 2013 aloittamaa työtä vapaaehtoistoiminnassa ja harrastuksissa hankitun osaamisen näkyväksi tekemiseen.

Suomen Partiolaisten osaamiskeskus on yksi kolmesta nuorisotyön palvelujen, laadun ja menetelmien kehittämiseen keskittyvästä osaamiskeskuksesta. Kaikkiaan erilaisia nuorisoalan osaamiskeskuksia perustetaan 12. Niiden toimintaa toteuttavat erilaiset järjestöt ja kunnat sekä niiden yhteenliittymät.

Osaamiskeskustyötä johtaa Suomen Partiolaisten kasvatusjohtaja Timo Sinivuori. Yksi osa osaamiskeskustoimintaa on vuoden 2018 alusta käynnistetty partion Työelämätaitojen ohjelma, jonka projektipäällikkönä toimii Laura Kalervo. Lisäksi osaamiskeskustiimiin tullaan mahdollisesti rekrytoimaan osa-aikainen työntekijä. Partion luottamushenkilöt, Osaamisverkosto ja muut verkostot ovat keskeisessä roolissa osaamiskeskustoiminnassa.

Osaamiskeskus on tunnustus ja jatkoa #kovaaosaamista-projektille

Euroopan unioni antoi vuonna 2013 suosituksen, jonka mukaan kaikilla mailla pitää olla ohjeistus, miten oppilaitosten ulkopuolella hankittua osaamista voidaan tunnustaa. Siitä alkaen partiossa on tehty pitkäjänteistä työtä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi.

 - Jo noin 80 prosenttia yli 25-vuotiaista suomalaisista partiolaisista hyödyntää partioharrastuksen kautta oppimiaan taitoja työelämässä. Systematiikka opitun tunnustamiseen ja näyttämiseen on kuitenkin vielä kehitteillä. Osaamiskeskuksen avulla voimme kehittyä itse lisää ja jakaa näitä malleja myös muiden hyötykäyttöön, kasvatusjohtaja Timo Sinivuori uskoo.

Sinivuoren mukaan partiokurssien hyväksyminen osaksi opintoja sekä harrastuksessa hankittujen taitojen hyödyntäminen nopeuttaa valmistumista, ehkäisee syrjäytymistä ja kannustaa nuoria aktiivisuuteen. Harva osaa kuitenkaan hyödyntää mahdollisuuksia täysimääräisesti.

- Osaamiskeskuksen tavoitteena on muun muassa rakentaa virtuaalinen tulkintatyökalu, joka auttaa niin nuoria, järjestötoimijoita, nuorisotyöntekijöitä kuin opettajia ymmärtämään ja tunnistamaan entistä paremmin, miten muualla opittu palvelee osana opintoja. Kyseessä on täysin uusi työkalu nuorisotyön toimijoille, Sinivuori kertoo.

Lisäksi suunnitelmissa on esimerkiksi testata uudenlaista vertaisarviointimallia sekä tuottaa uusia digitaalisia osaamismerkkejä ja laajentaa niiden käyttöä.

Osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää osaamiskeskuksille valtionapukelpoisuuden  kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Partiolaisten osaamiskeskuksen osana toteutettava partion Työelämätaitojen ohjelma rahoitetaan Punainen Sulka -keräyksen tuotoilla.

 

Lisätietoja osaamiskeskuksesta: Timo Sinivuori, puh. 0400 511 534, timo.sinivuori@partio.fi

 

Suomen Partiolaisten rogaininmestaruuskilpailut 2018 Raisiossa

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n vuoden 2018 rogainingmestaruuskilpailut järjestetään Raisiossa sunnuntaina 27.5.2018. SP:n rogainingmestaruuskilpailut ratkotaan joukkuekilpailuna 2-5 -henkisin joukkuein. 

SP:n rogainingmestaruuskilpailut käydään avoimen Turku Rogaining Sprint -kilpailun yhteydessä. Avoimeen kilpailuun voivat osallistua myös ei-partiolaiset, mutta he eivät voi kilpailla SP:n mestaruuksista. Avoimessa kilpailussa on mukana myös henkilökohtaisia sarjoja. 

Kilpailun järjestäjänä toimii Ilpoisten Vuorenkävijät ry, joka aiemmin on järjestänyt muun muassa Suomen Partiolaisten historian ensimmäiset rogaining-mestaruuskilpailut vuonna 2016 sekä SP:n vuoden 2007  
suunnistusmestaruuskilpailut. 

”Osa kilpailumaastosta on sellaista, jossa ei tiettävästi koskaan aiemmin ole järjestetty rogaining-kilpailuja. Nopeimmat joukkueet saattavat kahden tunnin aikana ehtiä käydä kääntymässä myös naapurikunta Maskun puolella”, paljastaa kilpailun ratamestari alustavia ratasuunnitelmia.

Mitä on rogaining?

Rogaining on suunnistusta, jossa kilpailijan tulee annetussa määräajassa hakea mahdollisimman monta rastia haluamassaan järjestyksessä. Rastit on pisteytetty eri arvoisesti ja eniten pisteitä määräajassa kerännyt on voittaja.

Turku Rogaining Sprint -kisassa kilpailuaika on kaikilla sarjoilla 2 h. 

Nuorisojärjestöt yhteistyöhön seurakuntavaaleissa

Syksyn 2018 seurakuntavaaleissa Suomen Partiolaiset, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ja Suomen NNKY-liitto tekevät yhteiskampanjaaa nuorten innostamiseksi seurakuntavaaleihin yhdessä Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVIn, Nuori kirkko ry:n sekä Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasiat -yksikön kanssa.
 
“Seurakuntien luottamushenkilöistä vain 6% on alle 30-vuotiaita. Haluamme yhdessä vaikuttaa siihen, että kirkon päätöksentekijöissä olisi myös meidän sukupolvemme edustajia. Iloitsemme NAVI:ssa tästä yhteistyöstä, koska seurakuntavaalit ovat kaikkien nuorten asia ja yhteistyössä me tavoitetaan paljon enemmän nuoria”, toteaa NAVIn puheenjohtaja Katri Malmi.
 
Järjestöt tuottavat yhdessä materiaalia kannustaakseen nuoria ehdolle ja äänestämään. Luvassa on mm. videoita, oppaita, koulutusmateriaalia ja somepäivystystä vaalien kiperiin kohtiin.
 
“Me Suomen Nuorisovaltuustojen liitossa olemme huomanneet, että ensi kertaa äänestävälle voi olla epäselvää esimerkiksi se, mitä äänestystilanteessa konkreettisesti tapahtuu. Kaikkien meidän yhteinen tehtävämme on kannustaa nuoria vaikuttamaan omiin yhteisöihinsä ja madaltaa kynnystä osallistua vaaleihin”, kertoo Nuorisovaltuustojen liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen.
 
Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2018. Vaaleissa voivat äänestää kaikki 16 vuotta täyttäneet evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Seurakuntavaalit ovat Suomessa ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa äänioikeus on jo 16-vuotiailla.
 
”Näissä vaaleissa nuoret saavat äänestää yhdenvertaisina seurakuntalaisina. Kirkko on mukana äänestysikärajan laskemisen esijoukoissa ja näyttää mallia kansainvälisesti tarkasteltuna. Nuoret haluavat vaikuttaa ja ottavat sen vallan käyttöön, mikä heille on annettu”, sanoo Allianssin puheenjohtaja Elisa Gebhard.

Katso video:

Jaana Hopeakoski Suomen Partiolaisten viestintäkoordinaattoriksi

Jaana Hopeakoski, 39, aloittaa 17.1.2018 Suomen Partiolaisten viestintäkoordinaattorina. Hopeakoski on työskennellyt Uudenmaan Partiopiirissä toiminnanohjaajana ja järjestökoordinaattorina. Hän on pitkän linjan viestijä ja partiotyöntekijä, joka on toiminut mm. uusien lippukuntien perustamista mallintaneessa SP:n Lisää Lippukuntia -projektissa koulutussihteerinä vuonna 2002. Koulutukseltaan hän on kulttuurituottaja (AMK).  

"Hienoa, että saan keskittyä seuraavan vuoden aikana pelkästään viestintään! Partio on niin erilaista eri puolilla Suomea, että odotan mielenkiinnolla yhteistyötä uusien luottamushenkilöiden kanssa”, Hopeakoski kertoo.  

Harrastuksenaan Jasu vetää perhepartioryhmä Tikruja Mäntsälän Metsäkävyissä sekä toimii joulukampanjapäällikkönä. Hopeakosken perheeseen kuuluu lisäksi aviomies Paavo sekä kolme poikaa.

Viestintäkoordinaattorina Jaanan pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat muun muassa lippukuntaposti ja uutiskirjeet, Partio-lehden toimitussihteerin tehtävät, uuden partiomedian verkkoalustan kehittäminen sekä muut monipuoliset viestinnän ja markkinoinnin työt yhdessä tiimin ja luottamushenkilöiden kanssa. Tehtävä on tiedottajan määräaikainen sijaisuus vuoden 2018 ajan.

 

Työhevosia ja tikkupullaa – lukuisat lapset pääsivät Partiolaisten ja Yrittäjien metsäretkille

Lukuisat lapset ja nuoret pääsivät Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi metsäretkelle Suomen Partiolaisten ja Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten järjestämillä retkillä.

Suomen Partiolaisten lippukunnat ja Suomen Yrittäjien paikallisyhdistykset järjestivät metsäretkiä lapsille ja nuorille, joille metsä ei välttämättä ole entuudestaan tuttu. Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi retkiä järjestettiin eri puolilla Suomea.

Partiolaiset vastasivat metsäretken sisällöistä ja yleisistä järjestelyistä, yrittäjäyhdistykset taas tarjosivat jäsenyritystensä kanssa apuaan retken järjestelyihin. Ne tarjosivat esimerkiksi kuljetuksia, ruokaa tai retkimateriaaleja sekä olivat mukana aikuisina tukijoina sekä esittelivät yrittäjyyttä uravaihtoehtona. Yhteiskampanjan tavoite oli antaa mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle kokemus metsäympäristöstä ja sen tarjoamista harrastus- ja elinkeinomahdollisuuksista.

– Metsät ovat hauska toimintaympäristö ja paikka uuden oppimiseen. Metsässä liikkuminen on myös tutkitusti terveellistä. Siksi haluamme, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori pääsee metsään, toteaa metsäryhmän puheenjohtaja Mikko Jalo Suomen Partiolaisista.

Retkiä toteutettiin ahkerasti ympäri Suomen ja kampanja innostikin monia paikallistason yhteistyöhön. Tässä muutama esimerkki mukavasti onnistuneista retkistä maaseudulla ja isoissa kaupungeissa.

Maaliskuussa Koneyrittäjien liiton järjestämässä tilaisuudessa paikallinen puistometsäpalvelu kutsui Kaskipartion seikkailijavartiot Vantaan Pitkäkoskelle tutustumaan metsänhoitokohteeseen. Lisämausteen vierailulle toi hieman poikkeava kalusto: puiden ajo tehtiin vanhan ajan tyyliin työhevosilla.

Mikkelin Anttolassa Anttolan Viiriäiset ja paikalliset yrittäjät puolestaan järjestivät toukokuussa Villiinny luonnosta -liikuntapäivän. Paikallinen hotelli antoi alueensa tapahtuman käyttöön ja partiolaiset saivat myös uida hotellissa. Paikallinen leipomo-konditoria puolestaan tarjosi retkieväät.

Keväällä helsinkiläinen Haagan Sirkut järjestivät kaikille avoimen metsäretken. Murkinan retkelle tarjosi Haagan Sirkkujen kokoontumispaikan lähellä sijaitseva K-Market. Vettä ja lunta tuli vaakatasossa, mutta se ei haitannut, partiolaiset ja yrittäjät pärjäävät säällä kuin säällä ja kuuma keitto lämmittää.  

Syyskuussa Lielahden, Ylöjärven ja Nokian Yrittäjät sekä alueen partiolaiset veivät koululuokkia ja yrittäjäperheitä Lamminpään ulkoilumajalle. Retkellä opeteltiin ja testattiin metsäisiä taitoja paikallisten partiolippukuntien rasteilla. Yrittäjien vetämällä yrittäjyysrastilla pohdittiin harrastuksista saatavaa yrittäjyysosaamista. Käytännön harjoituksen kautta huomattiin osaamisen kasvua muun muassa ryhmätyötaidoissa, toisten ohjaamisessa ja kuuntelemisessa sekä rohkeudessa heittäytyä.

Marraskuussa Kankaanpään Korpiveikot järjestivät metsään monipuolisen rastiradan, jossa alueen lapset pääsivät muun muassa harjoittelemaan ensiaputaitoja. Kankaanpään Yrittäjät tarjosivat osallistujille makkaraa ja tikkupullaa nuotiolla.

– Hyvin alkanutta yhteistyötä paikallistasolla kannattaa jatkaa myös Yhdessä Metsään teemavuoden jälkeen, sillä partiolaisilla ja Yrittäjillä on paljon yhteistä toteaa kenttäjohtaja Mari Kokko Suomen Yrittäjistä.

 

 

Myös tammikuussa voi aloittaa partion

Partio on elämyksiä, seikkailua, uusia ystäviä, hyviä hetkiä, naurua, uusien taitojen oppimista ja paljon mukavaa tekemistä kaikenikäisille! Partion voi aloittaa nuorimmillaan 6–7-vuotiaana ja yläikärajaa ei ole. Partioryhmät aloittavat taas toimintansa tammikuussa ja siksi nyt onkin hyvä aika tulla mukaan ja aloittaa uusi harrastus!

Partiossa lapsi saa
 • leikkiä, seikkailla ja pitää hauskaa yhdessä muiden kanssa
 • paljon uusia kavereita
 • ikimuistoisia leirielämyksiä ja mahdollisuuksia ylittää itsensä
 • kansainvälisiä kokemuksia
 • tehdä itse ja vaikuttaa
Nyt on hyvä aika tulla mukaan!

Partiotoiminta käynnistyy taas vuoden alussa. Nyt siis kannattaa ottaa yhteyttä lähilippukuntaan ja tiedustella, mihin ryhmään mahtuu mukaan. Oman alueesi lippukunnat sekä niiden yhteystiedot löydät osoitteesta partio.fi/partiohaku.

Myös aikuiset ovat tervetulleita mukaan!

Kaipaatko tekemistä millä on ihan oikeasti merkitystä? Partio on monipuolinen vapaaehtoistoiminnan muoto, joka tarjoaa aikuisellekin hulluttelua, leikkejä ja hauskojen asioiden toteuttamista sekä mahdollisuuden oppia uutta! Tekemistä löytyy varmasti ja tarjoamme koulutusta, joten aiempaa partiokokemusta ei tarvita. Partiota harrastamalla pääset kehittämään aivan uusia puolia itsestäsi, liikkumaan luonnossa ja saat hyvää vastapainoa työelämälle. Lue lisää aikuisten toiminnasta partiossa.

Mikäli et ole varma mikä lippukunta sopisi juuri sinulle tai lapsellesi parhaiten, voit kysyä vinkkiä oman alueesi piiritoimistolta. Toimistojen yhteystiedot löydät täältä.

 

Kuva: Mikko Roininen

Punainen Sulka -keräyksestä jaettiin 50 000 euroa suoraan lippukunnille

Lions-Liiton valtakunnallisen Punainen Sulka -kampanjan tuotosta on jaettu 50 000 euroa partiolippukunnille. Yhteensä 85 alueellista Lions-klubia jakoi yhteensä lähes 50 000 euroa tukea paikalliseen partiotoimintaan eri puolille Suomea.

Monet partiolippukunnat aktivoivat yhteistyötä paikallisten Lions-klubien kanssa Punainen Sulka -keräyksen aikana esimerkiksi toteuttamalla yhdessä keräystempauksia. Mukana olleilla partiolippukunnilla oli loppusyksystä mahdollisuus hakea osuutta keräyksen alueellisesta tuotosta Lions-klubeilta. Keräykseen osallistuneet klubit jakoivat neljäsosan keräämästään summasta paikalliseen toimintaan.  

Punainen Sulka -keräyksellä kerättiin kaikkiaan noin 2,9 miljoonaa euroa Suomen nuorison hyväksi, joka jaettiin keräyskumppaneina toimineille seitsemälle nuorisojärjestölle. Paikalliseen partiotoimintaan myönnettyjen tukien lisäksi Suomen Partiolaiset saivat 107 000 euron osuuden valtakunnalliseen työhön nuorten talous- ja johtamistaitojen sekä partiossa karttuvan osaamisen vahvistamiseen. Käytännössä tuotot ohjataan Partion työelämätaitojen ohjelmaan, jossa kehitetään nuorten työelämävalmiuksia partiokasvatuksen keinoin sekä arvopohjaiseen johtajuuteen kasvattavaan Value Based Leadership -koulutukseen.

Punainen Sulka -keräyksen myötä paikalliset partio- ja lions-toimijat ovat löytäneet entistä paremmin toisensa. Hyvin alkanutta yhteistyötä kannattaa jatkaa ja etsiä keräyksen jälkeen uusiakin tapoja toimia yhdessä paikallisen yhteisön hyväksi. Kiitämme Lionseja lämpimästi tuesta nuorten hyväksi!

 

Kuva: Susanna Oksanen

Partioaseman väki hiljentyy joulutauolle

Partioasema ja Suomen Partiolaisten keskustoimisto ovat joulutauolla 21.12.20171.1.2018.

Keskustoimiston infon puhelin ja jäsenrekisteripalvelut ovat suljettuina 21.12.–1.1. välisen ajan. Myös suurin osa työntekijöistä on poissa toimistolta. 

Jos asiasi koskee jäsenlaskutusta tai partiosta eroamista, tee muutos itse partiorekisteri Kuksassa tai ota yhteyttä omaan lippukuntaan. Ohesta löytyvät tarkemmat ohjeet jäsenasioiden hoitamiseen.

Median yhteydenotot ja akuutit viestintäasiat: viestintä- ja markkinointipäällikkö Anna Koroma-Mikkola, anna.koroma-mikkola@partio.fi, p. 045 625 2045.

Asiakaspalvelun yhteystiedot ja mahdolliset häiriötiedotteet löytyvät osoitteesta www.partio.fi/asiakaspalvelu.

Muissa asioissa löydät oikean henkilön yhteystiedot osoitteesta www.partio.fi/yhteystiedot.

 

Jäsenasioiden hoitaminen

Partiosta eroaminen

Helpoin tapa erota partiosta on ilmoittaa erosta omaan lippukuntaan. Jäsenyyden voi päättää lippukunnan jäsenrekisterinhoitaja, lippukunnanjohtaja tai sihteeri. Jäsenyys ei pääty itsestään, vaikka laskun jättää maksamatta, vaan asiasta on aina ilmoitettava.

Partiolaisen huoltaja

Jokaisella alaikäisellä partiolaisella tulisi olla merkattuna huoltaja jäsenen omiin tietoihin. Huoltaja voi partiorekisteri Kuksassa esimerkiksi muuttaa yhteystietoja, ilmoittaa huollettavansa tapahtumiin ja tarkastella laskuja. Huoltajan lisääminen on lippukunnan tehtävä.  Katso lisätietoja partio.fi/kuksaohje.

 

Tietoa lippukunnalle

Jäsenyyden päättäminen

Lippukunnan tehtävänä on päättää jäseniensä jäsenyydet viipymättä heidän sitä pyytäessään. Jäsenyys ei pääty itsestään, vaikka laskun jättää maksamatta. Jos jäsentä ei ole poistettu rekisteristä, lähtee hänelle useampi muistutuslasku. Tästä syntyy paitsi kuluja järjestölle myös pahaa mieltä henkiölle, joka on ilmoittanut haluavansa päättää jäsenyyden. Katso ohje: partio.fi/kuksaohje.

Lisää ohjeita partiorekisteri Kuksan käyttöön löytyy osoitteesta www.partio.fi/kuksaohje.

Anni Schalin valittu Suomen Partiolaisten digiharkkariksi

Anni Schalin aloittaa Suomen Partiolaisten harjoittelijana tammikuussa 2018. Informaatioverkostoja pääaineenaan Aalto-yliopistossa opiskeleva Anni toimii talven ja kevään ajan projektissa, jossa kehitetään sovellusta partio-ohjelman käyttämiseksi ja opetetaan 15-21-vuotiaille partiolaisille sovellusten suunnittelua, kehitystä, markkinointia ja käyttöönottoa. 

Partiolippukunnanjohtajana toimiva Anni tuntee partio-ohjelman ja hän on ohjannut työpajoja niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin Mehackit-ohjaajana. Harjoittelussa minua motivoivat sekä digitalisaatio että oppiminen humanistiteekkariksi itseään luonnehtiva Anni pohtii. 

Kiitos, kun tulet löytämään kanssamme uusia digitaalisen partion polkuja. Tervetuloa Partioasemalle. 

Valokuva: Heini Karppinen

Kannanotto: Partiolaiset huolissaan globaalikasvatuksen tulevaisuudesta

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on huolissaan järjestöjen mahdollisuudesta tehdä globaalikasvatustyötä jatkossa myös oppilaitostyön ulkopuolella vapaaehtoisten voimin. Ulkoministeriö ja Opetushallitus suunnittelevat kehitysviestintä- ja globaalikasvatustukimuodon uudistamista siten, että globaalikasvatustukea voisivat hakea vain opetuksen järjestäjät.

Suomen Partiolaiset ymmärtää tavoitteen parantaa tuen vaikuttavuutta, mutta näemme myös, että järjestöjen toteuttama globaalikasvatus on ollut erittäin vaikuttavaa ja kustannustehokasta, koska sitä on tehty pitkälti vapaaehtoisvoimin ja tukeutuen järjestöjen olemassa oleviin rakenteisiin. Pelkästään partiossa tehdään vuosittain yli 3 miljoonaa tuntia vapaaehtoistyötä. Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö asettaa omat haasteensa vapaaehtoistyölle ja toisaalta valtakunnallisuus kärsii.

Globaalikasvatukselle saatu rahoitus ollut partiolle todella tärkeää, koska sen avulla ollaan saatu globaalikasvatus osaksi muuta toimintaa erityisesti isoissa tapahtumissa ja tavoitettu tuhansia lapsia, nuoria ja myös aikuisia. Olemme tavoittaneet ja koskettaneet elämyksellisellä sisällöllä myös niitä, jotka eivät itse etsiytyisi aiheiden pariin. Partiossa nuoret pääsevät myös itse suunnittelemaan ja toteuttamaan globaalikasvatuksen sisältöjä toisille lapsille ja nuorille.

Tuen avulla globaalikasvatusta on voitu toteuttaa elämyksellisesti ja vaikuttavasti. Ilman tukea tähän ei olisi ollut mahdollisuutta. Partioleireillä on toteutettu asioita, joita ei kouluissa pystyttäisi tekemään mm. päivän mittainen pakolaissimulaatio metsässä. Viimeisimmät hankkeet ovat liittyneet lasten oikeuksiin kriisitilanteissa (2015-2016) ja globaaleihin muuttoliikkeisiin (2017-2018).

Tuki on tarjonnut myös luontevan alustan järjestöyhteistyölle, partio on tehnyt yhteishankkeita mm. Planin, SPR:n, IOM:n ja Pakolaisavun kanssa.

Partion hankkeet on toteutettu valtakunnallisesti, vapaa-ajalla ja vapaaehtoisten voimin. Partiolla tuskin on mahdollisuutta olla jatkossa mukana jos hankehaku rajataan opetuksen järjestäjiin. Olemme myös huolissamme globaalikasvatukseen keskittyvien asiantuntijajärjestöjen toiminnan edellytyksistä kun järjestöjen rahoitusta on leikattu aiemminkin. Kenen kanssa koulut jatkossa tekevät yhteistyötä jos näitä järjestöjä ei tuen loppumisen jälkeen enää ole? Toivommekin, että järjestöjä ei rajattaisi kokonaan haun ulkopuolelle. Kannatamme kyllä lämpimästi globaalikasvatuksen lisäämistä kouluissa.

Partion toteuttamia globaalikasvatushankkeita

Lasten oikeudet kriisitilanteissa (2015-2016)

 • Suurleiri Roihulla, leirillä osallistujia 17 000: Lapsen oikeuksiin keskittyvässä ohjelmalaaksossa vieraili päivittäin 1000 pääasiassa 12-15 vuotiasta partiolaista eli 6000 henkeä noin viikon kestävän leirin aikana. Laakso toteutettiin yhdessä Plan International Suomen kanssa.
 • Roihulla myös Nuoret, rauha ja turvallisuus -teemaan liittyvä keskustelutilaisuus, pakolaissimulaatio Suomen Punaisen Ristin kanssa sekä Global Development Village, jossa paikalla paljon järjestöjä.
 • Lisäksi hankkeessa toteutettiin ohjelmaa 2015 Johtajatulille (n. 1000 osallistujaa) ja 15-17 vuotiaiden Explo tapahtumaan (1200 osallistujaa).

Globaalit muuttoliikkeet (2017-2018)

 • Yhteistyökumppaneina SPR, Suomen Pakolaisapu, IOM.
 • Hanke lisää nuorten ymmärrystä globaaleista muuttoliikkeistä sekä antaa työkaluja osallistua kriittisesti ja moninäkökulmaisesti maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan.
 • Hankkeessa tuotetaan ohjelmaa suurleireille ja tapahtumiin (n. 8 tapahtumaa, 500-5000 osallistujaa per tapahtuma).

Lisätietoja partion toteuttamista hankkeista http://parempimaailma.partio.fi/globaalikasvatus/globaalikasvatushankkeet/

Kepa ry:n tiedote asiasta https://www.kepa.fi/uutiset-media/tiedotteet/jarjestojen-globaalikasvatu...

Lisätiedot
Helka Otsolampi
Edunvalvonnan koordinaattori
puh. 040 7303024
helka.otsolampi@partio.fi

Ilmoittaudu mukaan Satahangalle!

MITÄ?

Satahanka XIII on Suomen Partiolaisten järjestämä suuri kansainvälinen meripartioleiri, joka järjestetään neljän-kuuden vuoden välein meren tai vesistön rannalla. Leiriläiset tulevat ympäri Suomen ja maailman, joten leirillä solmitaan usein ystävyyssuhteita yli maarajojen!

Satahangalla purjehditaan köliveneillä ja jollilla, uidaan, harjoitellaan pelastustoimintaa vesillä ja rannan tuntumassa sekä tietysti kaikenlaista hauskanpitoa niin maalla kuin vedessä.  Isoihin purjealuksiin pääsee myös tutustumaan lähemmin ja purjehtimaan niillä merellä! Paikalle kokoontuvat lippukuntien meripartioalukset ovat myös upeaa katseltavaa.

MISSÄ? Loviisan merellisessä Rönnäsissä, Itämeren rannalla! Esimerkiksi Helsingistä ja Kouvolasta sinne ajaa reilu tunnin, Turusta alle kolmen tunnin ja Tampereelta kaksi ja puoli.   MILLOIN? Satahanka XIII pidetään 30.7.-6.8.2018. Ilmoittautuminen on nyt Kuksassa auki ja jatkuu 28.2.2018 asti! Klikkaa itsesi mukaan täällä.   KENELLE? Kaikille ja juuri sinulle! Vaikka Satahanka keskittyy toimintaan merellä, ovat leirille tervetulleita kaikki meripartiosta kiinnostuneet, myös ei vielä partiossa olevat. Leirille voivat osallistua partiolaiset tarpojista ylöspäin, eli yleinen ikäraja on 12 vuotta. Nuoremmatkin ovat tervetulleita paikalle vanhemman kanssa. Ohjelma on tarkoitettu yli 12-vuotiaille, ja jokainen saa itselleen mieluista ohjelmaa oman taitotasonsa mukaan.

Leiri tarjoaa mahtavan tilaisuuden päästä nauttimaan meripartiosta, purjehtimisesta, upeasta ohjelmasta ja uusista ystävistä. Ehkä joku saa kipinän jatkaa partiossa leirin jälkeenkin. Tule kokemaan upea leiri ja pyydä ystäväsikin mukaan!

Myös leiripestin ottaminen on mahtava tapa tutustua partioon ja meripartiotoimintaan vesillä. Tutustu vapaisiin pesteihin täällä. Lisää pestejä ilmaantuu leirin lähestyessä. Toki voit ilmoittaa kiinnostuksesi myös leirin Staabille ja etsimme yhdessä juuri sinulle sopivan pestin.

Johtajatulet palkittiin Vuoden johtamistekona

Momentouksen Advisory Board ja Momentouksen johto palkisivat Suomen Partiolaisten järjestämän Johtamistulet -tapahtuman Vuoden johtamistekona. 

Johtajatulilla nimekäs joukko suomalaisia kokeneita johtamisosaajia ja 2000 partiolaista kokoontui Evon metsässä johtamistulilla keskustelemaan, jakamaan ja myötävaikuttamaan paremman johtamisen puolesta.

”Suomi tarvitsee tulevaisuudessakin sitoutuneita, innostuneita johtajia. Kipinä hyvän johtamisen edistämiseen sytytetään parhaimmillaan jo nuorena.  Kun johtamisen vahva kokemus ja näkemys kohtaa yhteisillä leiritulilla uuden sukupolven innostuksen, voi tämä kokemus parhaimmillaan innostaa tämän päivän nuoria ottamaan vastuuta tulevaisuuden paremmasta johtamisesta ja paremmasta Suomesta”, palkintoraadin edustaja Jussi Itävuori Momentous Advisory Boardista perusteli valintaa.

Palkinnon vastaanottivat Johtajatulet-tapahtuman johtajat Janne Costiander ja Joonas Hirn.

Johtajatulia Vuoden johtamisteoksi ehdotti Elina Liippola, joka on yksi Momentouksen 100 Suomen vauhdittajaa -ohjelman vauhdittajista. Liippola perusteli ehdotustaan muun muassa näin:

”Johtajatulet -tapahtuma oli omanlainen, partiolaisten näköinen johtajakoulutustapahtuma, jossa jokaisella oli tilaisuus saada tukea ja lisäeväitä omalle johtamiselleen ja johtajuudelleen.  Kenenkään ei tarvitse selvitä yksin johtajapestistään… Erityisesti lauantaina satoi välillä aika tavallakin, mutta siellä me vain istuimme mättäällä, kurahousut jalassa ja sadetakin huppu kireällä, ja imimme itseemme johtamisoppeja korvat höröllä, mieli avoinna.”

Momentous ja Advisory Board sai 100 vauhdittajilta yhteensä 11 ehdotusta vuoden johtamisteoksi.

Lisätietoa 100 Suomen vauhdittajaa -ohjelmasta löydät täältä: https://momentous.fi/100-vauhdittajaa/ ja vuoden johtamisteosta täältä: https://momentous.fi/100-johtamisteko/

Kuva: Susanna Oksanen

 

Partiolle rakennetaan uusi verkkosivukokonaisuus

Suomen Partiolaisten verkkosivut uudistuvat ensi vuoden syksyyn mennessä. Myös piireillä on mahdollisuus tehdä omat sivunsa samaan paikkaan. Lisäksi osaksi kokonaisuutta rakennetaan julkaisualusta partiomedioiden tuottamalle sisällölle. 

Suomen Partiolaiset tekee ensi vuoden aikana uuden verkkosivukokokonaisuuden, jossa kaikki partiosisällöt löytyvät samasta paikasta. Sivusto rakennetaan niin, että erilaiset käyttäjät löytävät helposti ja selkeästi heille suunnatun sisällön. Tavoitteena on helpottaajäsenhankintaa, varainhankintaa sekä sisäisten kohderyhmiemme toimintaa.

- Viimekertainen Suomen Partiolaisten sivustouudistus tehtiin vuonna 2013, joten nyt on hyvä aika miettiä kokonaisuus uudelleen yhdessä eritoiminnanalojen ja piirien kanssa, projektista vastaava Suomen Partiolaisten markkinointisuunnittelija Jenni Lahtinen kertoo.

Uudistuu tarjoaa siis myös piireillemahdollisuuden uudistaa omat verkkosivunsa. Piirejä varten rakennetaan oma monistettava sivustomalli, jonka avulla piiri voi ottaa käyttöön samat toiminnallisuudet kuin partio.fi -sivullakin on.

- On todella hienoa saada koko partio saman sivustokokonaisuuden alle. Piirit saavat siirtyä uudelle sivustolle oman aikataulunsa mukaisesti, Jenni toteaa.

Partiomediat osaksi verkkosivua

Sivuston yhteyteen rakennetaan myös verkkoalusta partiomedioille. Verkkoalustalta voi jatkossa lukea Partio-lehden toimituskunnan tuottamaa sisältöä. Myös piirilehdet toivotetaan tervetulleeksi tuottamaan juttuja.  

- Toiveena on, että verkkoalustalta löytyisi hyvin kattavasti ja valtakunnallisesti materiaalia, Jenni kertoo.  

Osana partiolehtien uutta verkkoalustahanketta nykyinen Partiojohtaja.fi-verkkolehti lakkautetaan tämän vuoden lopussa.

Verkkomedia-alustan lisäksi uusille sivuille rakennetaan muun muassa aineettomien lahjojen kauppa tukemaan varainhankintaa, parannetaan partiohaun toimivuutta ja pyritään löytämään nykyistä parempi tapa etsiä ja löytää avoimia pestejä.

Projektia suunnitellaan jo hyvää vauhtia. Tällä hetkellä etsitään yhteistyökumppania toteuttamaan sivut.Valmista on tarkoitus olla syksyllä 2018.

Teksti: Elina Kamppari, kuva: Eeva Helle

Kasvatuskoordinaattorin sijaiseksi on valittu Elina Kamppari

Kasvatuskoordinaattorin sijaiseksi on valittu Elina Kamppari. Useimmat tuntevatkin jo Ellun SP:n pitkäaikaisena tiedottajana. Ellu aloittaa kasvatuskoordinaattorin paikalla vuodenvaihteesta, kun Laura Kalervo siirtyy Työelämätaitojen projektiin vuoden 2018 ajaksi.

Ellu on toiminut partiotöissä jo kohta kymmenen vuoden ajan, tehden erilaisia projekteja ja paneutuen erityisesti sisäiseen viestintään ja sen kehittämiseen. Partio-ohjelmakin on Ellulle tuttu, onhan sininen Johtajakansio hänen toimittamansa.

Toivotamme Ellun lämpimästi tervetulleeksi tiimiin!

Sonja Parkkinen ja Salla Varpula Partio-lehden päätoimittajiksi

OLEMME... Salla Varpula ja Sonja Parkkinen, Partio-lehden uudet päätoimittajat. Sallan lippukunta on Oravanmarjat Kauniaisista, Sonjan Tammero Tampereelta. Olemme olleet partiolaisia sudenpennuista lähtien.

PARASTA PARTIO-LEHDEN TEKEMISESSÄ ON... huiput toimituksen jäsenet, hauskat toimituskunnan kokoukset sekä monipuoliset ja innostavat juttuaiheet. Olemme olleet mukana tekemässä Partio-lehteä toimittajina usean vuoden ajan.

ODOTAMME ENITEN... Partion verkkosivu-uudistusta, jolloin saamme myös oman verkkoalustan partiomedioille. Partio-lehden ja piirilehtien sisältöjä saadaan samaan paikkaan verkkoon toivottavasti ensi syksyyn mennessä.

LUKIJOILLEMME HALUAMME KERTOA, ETTÄ… odotamme innolla, että pääsemme jatkamaan loistolehden tekemistä teille! Otamme aina mielellämme vastaan juttuideoita ja kehitysehdotuksia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: Aapo Rainio

Partiolaiset edustavat Linnan juhlissa itsenäisyyspäivänä

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla nähdään partiolaisista ainakin puheenjohtaja Anna Munsterhjelm sekä Katariina Mikkonen ja Siiri Niinivirta.

Suomen Partiolaisten virallisena edustajaksi Linnan juhliin on kutsuttu puheenjohtaja Anna Munsterhjelm. Annan puku on valmistettu kierrätysmateriaalista. Puvun on suunnitellut Paula Malleus.
- Puvun teemana on metsä. Minulle on tärkeää, että partion arvot näkyvät myös asussani, Anna kertoo.

Tasavallan presidentti on kutsunut vastaanotolle tänä vuonna myös paljon nuoria.
- On todella hienoa, että presidentti kutsuu satavuotisjuhliin paljon nuoria, sillä juhlavuonnakin painotuksen pitää olla tulevaisuudessa, Anna toteaa.

Kutsu pääsi yllättämään

Kutsuttujen nuorten joukossa ovat muun muassa partiolaiset Katariina Mikkonen, 21, Paltamosta ja Siiri Niinivirta, 21, Mikkelistä. He saivat kutsun juhliin Me-säätiön kautta. Säätiö etsi aiemmin syksyllä sataa nuorta, jotka ovat edistäneet omassa toimintaympäristössään toimintakulttuuria ja tehneet rakentavaa yhteistyötä kaikkia kunnioittaen.
- Kaverini olivat nähneet ilmoituksen ja ilmiantaneet minut eteenpäin. Hakuilmoituksessa ei siis puhuttu vielä mitään siitä, mitä valituille nuorille on luvassa, Siiri muistelee.
Hän arvelee, että valinta "maakunnan nuoreksi" napsahti kohdalle aktiivisesta toiminnasta partiossa ja opiskelijajärjestöjutuissa.
- Erityisen hienoa ja mieltä lämmittävää on se, että joku oli ajatellut minun sopivan ilmoituksen kuvaukseen, Siiri kertoo.

Katariina ei meinannut uskoa kutsua todeksi.
- Minulle soitettiin ja varmistettiin, että olenhan saanut kutsun, niin täytyi varmistaa, ettei kyseessä ole pilapuhelu. En osannut kuvitella saavani tämmöistä kunnianosoitusta. Rakkauteni partioharrastusta kohtaan on ilmeisesti näkynyt ulospäin, lippukunnanjohtajanakin toimiva Katariina pohtii.

Pukuihin on panostettu

Molemmat ovat panostaneet asujensa symboliikkaan. Katariinan puku on sinivalkoinen ja Siirin mekko loistaa Etelä-Savon väreissä eli keltamustana.

Sekä Katariina ja Siiri odottavat juhlapäivää innolla.

- Odotan ihmisten tapaamista ja koska olen ammatiltani kokki, myös juhlatarjoilut kiinnostavat kovasti, Katariina kertoo.

- Toivottavasti onnistun tapaamaan juhlissa muiden maakuntien nuoria, Siiri pohtii.                                                                                  

Katariinan sinisessä mekossa on kaunis yksityiskohta.                                                                                                                                               

Kuvat: Tasavallan presidentin kanslia ja Katariina Mikkonen 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Heta Hyvärinen on valittu VBL:n projektikoordinaattoriksi

Heta Hyvärinen aloittaa Value Based Leadership -koulutuksen projektikoordinaattorina 1.1.2018. Heta on aiemmin työskennellyt toiminnanjohtajana Luonto-Liitossa ja sen Uudenmaan piirijärjestössä sekä Eettisen kaupan puolesta ry:ssä. Lisäksi hän on toiminut Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-nuorisoverkoston koordinaattorina. Hetan ydinosaamistaan ovat järjestötyön johtaminen, varainhankinta, projekti- ja hanketyö sekä luonto- ja ympäristöasiat ja globaalin oikeudenmukaisuuden kysymykset.

Koulutukseltaan Heta on filosofian maisteri sekä luonto- ja eräopas. Hän on myös kahden päiväkoti-ikäisen lapsen äiti.

Projektikoordinaattorina Hetan pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat koulutusohjelman rahoituksen hankkiminen, nykyisten kumppanuuksien hoitaminen sekä kurssien järjestämisen tukeminen ja koulutuskokonaisuuteen liittyvien tehtävien hoitaminen yhdessä vapaaehtoisista asiantuntijoista koostuvan ryhmän kanssa. Tehtävä on määräaikainen (perhevapaan sijaisuus) ajalla 1.1.-30.11.2018.

Sivut