Apina ja turistit

Leikkijöitä vähintään: 

6

Leikkitila: 

Kesto: 

10min

Syketaso: 

rauhallinen

Leikkityyppi: 

Leikkijät jakautuvat kahteen osaan, jotka asettuvat kahdeksi riviksi kolmen metrin päähän toisistaan. Toinen ryhmä on turisteja, jotka katselevat toisen ryhmän apinoita. Ohjaaja kuiskaa jokaiselle apinalle, ketä turistia tämän pitää matkia. Ihmiset liikehtivät ja ilveilevät ja apinat toistavat oman turistinsa liikehdinnät niin hyvin kuin pystyvät. Kun turisti arvaa, kuka apinoista matkii häntä, hän kysyy apinalta, onko oikeassa. Kun kaikki turistit ovat selvittäneet oman apinansa, vuoroja voidaan vaihtaa. Ohjaaja voi myös jakaa parit antamalla turistien nimet kirjoitettuina lapuille. Lukutaidottomille voi turistien kaulaan ripustaa erilaisia kuvia ja vastaavat kuvat korteille liimattuina annetaan sitten apinoille. Sopivia kuvia saa mm. joulukorteista, aikakausilehdistä tai piirtämällä yksinkertaisia kuvioita paperille.