Breakdance

Leikkijöitä vähintään: 

6

Leikkitila: 

Kesto: 

20min

Syketaso: 

liikuttava

Leikkityyppi: 

Leikkijät jaetaan kahteen yhtä suureen ryhmään. A-ryhmän jokainen jäsen miettii yhden liikkeen. Kun musiikki alkaa soida, A-ryhmän jokainen jäsen opettaa valitsemansa liikkeen toiselle leikkijälle (ei väliä kummassa ryhmässä vastaanottaja on). Sekä A-, että B-joukkueen jokainen jäsen oppii siis yhden uuden liikkeen. Vaihdetaan biisiä ja jokainen alkaa tehdä oppimaansa liikettä. Tarkoituksena on löytää oma pari saman liikkeen perusteella.