Harmonia

Leikkijöitä vähintään: 

8

Leikkitila: 

Kesto: 

15min

Syketaso: 

rauhallinen

Leikkityyppi: 

Leikkijät seisovat piirissä ja kukin valitsee itselleen sattumanvaraisesti kaksi henkilöä. Leikkijä seuraa valitsemiensa henkilöiden liikettä ja pyrkii löytämään harmonian, siis sellaisen tilan, jossa hänen etäisyytensä kumpaankin henkilöön on yhtä pitkä. Kun harmonia on löytynyt, hän pysähtyy. Mikäli hänen valitsemansa henkilöt liikkuvat niin hänkin joutuu liikkumaan. Kukaan leikkijöistä ei kerro toiselle kenen kanssa pyrkii harmoniaan. Leikin tavoite on, että kaikkien leikkijöiden liike loppuu ja saavutetaan harmonia. Leikki on hiljainen ja rauhallinen ja sitä voidaan leikkiä myös sisällä.