Keppitwister

Leikkijöitä vähintään: 

4

Leikkitila: 

Kesto: 

10min

Syketaso: 

liikuttava

Välineet: 

Leikkityyppi: 

Rajataan leikkialue ja leikkijät menevät sen sisään. Kukin leikkijä nakkaa vuorollaan keppiä, käpyä tms. merkkipalikkaa. Seuraavan leikkijän on kurotettava paikaltaan koskettamaan merkkiä. Sitten hän vuorostaan nakkaa palikan edelleen. Tämän jälkeen ei saa enää liikkua ennen seuraavaa vuoroa. Jos ei pysty enää pysymään paikoilaan, joutuu pois pelistä.