Kuningas ja Haman

Leikkijöitä vähintään: 

6

Leikkitila: 

Kesto: 

15min

Syketaso: 

liikuttava

Leikkityyppi: 

Leikkijöistä valitaan yksi kuninkaaksi ja yksi Hamaniksi. Leikkialueelta valitaan paikka linnalle ja kaivolle. Linna voisi olla jokin selvästi merkitty alue, mielellään muuta ympäristöä korkeammalla. Kaivon tulisi sijaita hieman kauempana linnasta ja ikävämmässä paikassa. Kuningas ja Haman lähtevät katselemaan tiluksia eli kiertämään jonkin rakennuksen ympäri tai muuta sovittua reittiä. Sillä aikaa alamaiset (eli muut leikkijät) menevät piiloon. Kun kuningas ja Haman palaavat, Haman huutaa: "Kuningas on linnassa!" Kuningas ja Haman katselevat ympärilleen ja yrittävät nähdä alamaisia. Alamaiset pyrkivät näyttäytymään kuninkaalle, mutta välttämään Hamankin katsetta. Tunnistaessaan jonkun, Haman huutaa tämän nimen: "Mari kaivoon!" Mari joutuu menemään kaivoon. Jos kuningas näkee Marin ensin, hän huutaa: "Mari linnaan!" ja Mari pääsee linnaan. Näin jatketaan, kunnes kaikki ovat joko linnassa tai kaivossa. Leikin vetäjä valitsee uuden kuninkaan ja Hamankin. Leikkijät voivat itse pitää lukua kaivossa ja linnassa olemisistaan. Isompien lasten kanssa voidaan ottaa aikaraja. Ne, jotka eivät näyttäydy viiden minuutin kuluessa, ovat henkipattoja. Pisteitä voi laskea esim. näin: Linnaan pääsystä piste, kaivoon joutumisesta miinuspiste ja henkipatoksi jäämisestä kaksi miinuspistettä. Riskin ottaminen on parempi kuin elämättä jääminen ja lusmuilu.