Miinakenttä

Leikkijöitä vähintään: 

3

Leikkitila: 

Kesto: 

5min

Syketaso: 

liikuttava

Välineet: 

Leikkityyppi: 

Ryhmä valitsee keskuudestaan yhden näkevän ja muut ovat sokkoja. Maahan on tehty miinakenttä esimerkiksi haloista. Sokeana olevat asettuvat jonoon ja näkevä menee jonon perään. Tarkoituksena on selvittää miinakenttä näkevän johdolla niin, ettei koske miinoihin.