Pantteri

Leikkijöitä vähintään: 

7

Leikkitila: 

Kesto: 

15min

Syketaso: 

liikuttava

Välineet: 

Leikkityyppi: 

Kentän molemmissa päissä on pesä. Yksi leikkijöistä on pantteri, joka asettuu kentän keskelle. Muut leikkijät menevät pesiin ja heillä on vyössään tms. kaksi henkinarua. Leikkijät yrittävät päästä pesästä pesään niin, ettei pantteri saa anastettua heiltä henkinaruja. Kun juoksija on menettänyt molemmat narunsa, tulee hänestä pantteri. Pantteri saa ottaa vain kerralla yhden merkkinarun, mutta jos leikkijöitä on paljon, on viisaampaa että pantteri saa metsästää naruja niin paljon yhdellä kerralla kuin haluaa.