Samoajat

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia (koululuokat 9-...). He jakautuvat 4–12 samoajan vartioihin. Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu.

Samoajien aikuisena tukena, samoajaluotsina,  toimii Sonja "Eris" Lahtinen.

Välimeren hevosenkenkäyököt

kokoontuvat kololla tai muualla pari kertaa kuukaudessa tiistaisin kello 19:00-21:00.

Kohderyhmä: